Recollida en Establecementos Hostaleiros

Compostela Inserta é a empresa oficial de recollida de aceite vexetal usado do Concello de Santiago de Compostela, única empresa cun convenio vixente co Concello e coa Asociación de Hostalería.

Encárgase da recollida de aceite vexetal usado noutros Concellos galegos como pode ser: Teo, Boiro, Rianxo, Muros….

A xestión do residuo do aceite nos establecementos hostaleiros é contratada e xestionada polos titulares dos mesmos, nos que recae directamente a responsabilidade da correcta ou incorrecta xestión.

A recollida para este sector, faise mediante a sinatura dun convenio de colaboración entre Compostela Inserta e os establecementos hostaleiros ou produtores do residuo; poñendo á súa disposición e de xeito gratuíto un bidón industrial homologado para a almacenaxe e posterior retirada do residuo.

                                                                                                                    

                                                                                                          RECOLLIDA GRATUÍTA!

Recollida Periódica

Realizamos o mellor servizo de recollida de aceite, adaptándonos ás necesidades dos nosos clientes.

Recollida Gratuíta

A recollida é gratuíta.

Xustificantes de Recollida

A correcta xestión do aceite vexetal usado, require ter a documentación legal  esixida pola Xunta de Galicia. Facemos entrega da documentación necesaria.

Transportista Autorizado

Somos empresa autorizada pola Xunta de Galicia para transportar residuos procedentes de aceites vexetais.

Reciclaxe

Somos eslabón da Economía Circular, colaboramos na conversión de un residuo nun recurso: Biodiesel.

Rápida Resposta

Contacte con nós. Dispoñemos de persoal cualificado para ofrecer resposta a todas as súas dúbidas.