Servizo de Recollida de Aceite Vexetal Usado

A finalidade do servizo é, incidir na importancia da correcta xestión do residuo; sensibilizar, proporcionando información e evitar o descoñecemento da cidadanía sobre o seu tratamento; contribuír na mitigación dos impactos adversos sobre a saúde humana e o medio ambiente; e resaltar a importancia da Economía Circular convertendo “ un residuo nun recurso”.

O proceso de recollida de aceite de cociña usado, soamente ten vantaxes para os integrantes da cadea circular, Concellos, empresas e cidadáns: AFORRAS, XERAS EMPREGO E COIDAS O MEDIO AMBIENTE.

A Economía Circular

  • Aforras!

    O aceite verquido polo fregadeiro aumenta os custes de depuración

  • Xeras Emprego!

    O aceite é recollido pola empresa de inserción social e convertido en biodiesel

  • Coidas o medio ambiente!