Puntos de Recollida de Aceite Usado no Concello de Cerdedo – Cotobade

Dende o ano 2017, Compostela Inserta conta coa colaboración e o gran apoio do Concello de Cerdedo Cotobade, no proceso de recollida e de reciclaxe de aceite vexetal usado de cociña coma residuo que produce a súa cidadanía, sendo un eslabón da cadea, e colaborando no traballo a prol da Economía circular e da Economía Social.

O Concello leva a cabo Campañas educativas de sensibilización medioambiental así coma accións de sensibilización social coa súa cidadanía.

Consulta os puntos de recollida / depósito do residuo.