Onde Estamos

 

 

(981) 580 506

695 668 623

ESTAMOS EN:
RUA CONCHEIROS, 33-1º
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA

HORARIO:
Luns a Venres de 9:00 a 14:00 horas

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.
Información básica sobre protección de datos personais
ResponsableCompostela Inserta, EIL, SL
FinalidadesXestión do contacto e da consulta realizada, e no seu caso, si se produce posterior encargo a xestión do mesmo, incluida a gestión administrativa, contable e fiscal do encargo, así como o arquivo do expediente.
LexitimaciónConsentimento do interesado, interése do solicitante e propio, así como si se produce encargo posterior a relación que se estableza.
CesiónsNon se cederán os datos a terceiros, salvo o seu consentimento expreso ou as excepcións previstas pola normativa vixente. / Non están previstas transferenzas internaciois.
DereitosAcceso, rectificación, supresión e derecho ao olvido, limitación do tratamento, portabilidade, oposición, reclamación ante a AEPD e non ser objecto de elaboración de perfís. Derecito a revocar o consentimento prestado.
+ infoNa nosa Política de Privacidade