Campañas Educativas de Sensibilización Ambiental

Compostela Inserta, en colaboración con diversas institucións públicas, e privadas leva a cabo unha intensa labor de sensibilización medioambiental en relación á reciclaxe do aceite vexetal usado ó considerar que a responsabilidade social é un aspecto que deben de cumprir todos os entes e que debe de observar toda a cidadanía en xeral. Valores que debemos de inculcar en idades temperás a nivel educativo.

É por iso, que en colaboración cos diversos Concellos e Centros Educativos, así como coa Fundación José Otero Carmela Martínez, Compostela Inserta organiza Campañas Educativas de Formación e Sensibilización Medioambiental, coa finalidade de dar a coñecer o proceso de reciclaxe do residuo, os prexuízos que causa a súa mala xestión, e a diferencia que supón colaborar neste proceso cunha empresa de inserción, coma é con Compostela Inserta.

As charlas educativas poden solicitalas aqueles centros educativos que teñan interese en participar.